Ga naar de inhoud

Missie en visie

Missie & visie

Het hoofddoel van Natuurlijk Leven-Le Rêve de Gaïa is een voorbeeld zijn voor een duurzame leefomgeving voor mens, dier en natuur, en hiermee anderen inspireren elementen ervan in hun eigen leven toe te passen. Sinds zijn bestaan heeft de mens als onderdeel van de natuur leren leven. Vanuit dit oogpunt, worden binnen het project vijf aspecten belicht:

  1. Leven van het bos
  2. Leven van de landbouw
  3. Leven met/van dieren
  4. Bouwkundig leven
  5. De magie van het leven

In de ontwikkeling van de mens, ligt van deze aspecten uitgegaan, de grondslag van ons bestaan. Kennis en gebruiken hierin, zijn duizenden jaren van generatie op generatie doorgegeven. Toch heeft er in de loop van de tijd een verschuiving plaatsgevonden waarbij er meer waarde gehecht wordt aan economische groei dan aan een leefbare wereld voor iedereen, waardoor veel kennis en gebruiken verloren zijn gegaan. Er zijn zeker veel moderne vooruitstrevende technologieën ontwikkeld op het gebied van landbouw, bosbeheer, bouwtechnieken en een comfortabel leven, echter lijken de basisprincipes van een leefbare wereld en een vervuld leven uit het oog verloren te zijn. Tegenwoordig worden veelal de producten die ons worden aangeboden als vanzelfsprekend beschouwd, maar waar deze vandaan komen en wie hier verantwoordelijk voor is, is vaak onduidelijk. De impact van deze vanzelfsprekendheid wordt ondertussen overal op aarde steeds zichtbaarder.

We leven allemaal op moeder aarde en zij heeft ons ontzettend veel te bieden. Op een duurzame manier willen we laten zien hoe we makkelijk bij kunnen dragen aan een leefbare wereld voor iedereen en hoe we daarmee meer eigen vrijheid kunnen creëren voor een vervuld leven.

Door slim gebruik te maken van de grote diversiteit zoals grondsoort en ligging op het terrein, willen we dus duurzaam en het liefst door steeds grotere diversiteit en hogere natuurwaarde te creëren, aantonen voldoende voedsel te kunnen produceren.

Hoeveel m2 moestuin is nodig? Hoeveel graan is nodig om brood te bakken en de dieren te voeden?

Simpel gezegd gaan we op de 60ha van la Resse met iedereen die hier komt een zelfvoorzienend leefsysteem creëren. Zo wordt terug tastbaar waar we echt van afhankelijk zijn om te leven. Natuurlijk te leven, natuurlijk…