Ga naar de inhoud

Thema’s

Door met vijf concrete thema’s te werken, willen we graag terug tastbaar maken waar we van afhankelijk zijn om te leven en hoe je hiermee vervuld in het leven kan staan en dit kan delen met je naasten.

Dit gebeurt door:

  • Een juiste natuurlijke balans te creëren en/of te behouden in het gebied waar je leeft, zodat er voldoende ruimte blijft voor lokaal aangepaste flora en fauna, een essentieel onderdeel van de complexere natuurbalans.
  • Door gebruik te maken van logica, boeren verstand en door lessen uit de geschiedenis en van verschillende culturen te leren, in de breedst mogelijke zin.
  • Door roofbouw van de aarde te voorkomen en te leren leven van de overvloed die moeder aarde ons biedt.
  • Door natuurlijke processen te respecteren en deze met creatieve gedachten en fysieke arbeid te voeden.

1. Leven van het bos

Ongeveer 40 a 45 ha van het domein bestaat uit bos. Hiervan is zo’n 15 ha sparrenbos, 20 ha loofbos en 10 ha aan te planten- of jongbos dat enigszins gestuurd kan worden. Een gevarieerd bos is een gezond bos! De verschillen tussen beheerd en natuurbos zal je hier duidelijk kunnen ervaren. Bosbeheer van aanplant tot eindproduct en de natuurontwikkeling van jongbos tot climaxbos met alles wat we daar vinden om ons te voeden.

2. Leven van de landbouw

Voor het huis ligt een prachtige, op het zuiden gelegen moestuin die in een grote productie groente en fruit kan voorzien. Daarnaast zal de moestuin dienen als leeromgeving van een zelfvoorzienend bestaan. Welke groentesoorten zijn makkelijk te kweken en zou je bijvoorbeeld ook in een stedelijk gebied op je terras of in een plantenbak kunnen laten groeien? Hoe maak ik mijn oogstseizoen zo lang mogelijk? Verder zal worden ingegaan op zaai- en teeltechnieken, de composthoop, wat eet je vers en wat kan geconserveerd worden, en hoe doe je dat? We gaan uit van permacultuur principes die het bestaande ecosysteem in stand houden en waar optimaal duurzaam gebruik van wordt gemaakt.

Achter het huis ligt ca 4ha weidegrond, die bewerkt zal worden tot akker. Hier zullen op iets grotere schaal gewassen gezaaid worden. Hoe spreidt ik het beste mijn kansen? Wat is de beste plantcombinatie? Er wordt een gewas rotatie opgezet van grotere culturen zoals graan, maïs, zonnebloem enz.

  1. Leven met/van dieren.
    Dieren worden sinds de oudheid door de mens ingezet als hulpkracht, voedselvoorziening en gezelschap. De manier waarop de mens zich in deze relatie verhoudt tot het dier verschilt nogal eens. In onze cultuur is deze verhouding veelal vertroebeld doordat grote industrieën onze voedselvoorziening bepalen, in plaats van het individu of kleine gemeenschappen. Op La Resse hebben we ruimte om een gevarieerde veestapel in alle respect te onderhouden, waarmee het welzijn en de inzet van diverse dieren een centrale plaats kan krijgen binnen het project.

4. Duurzaam bouwen

In de laatste decennia is er een enorme ontwikkeling geweest in nieuwe efficiente bouwproducten en -methoden. Echter, wordt er vaak gekozen voor het goedkoopste alternatief uit andere delen van de wereld en worden de lokale energiebronnen van natuurlijke elementen veelal over het hoofd gezien.

We kunnen een hoop winst behalen door ons meer lokaal te richten op de aanwezige grondstoffen en het creëren van een lokale wateropvang en energievoorziening.

5. De magie van het leven

Hierbij staan persoonlijke groei, compassie, innerlijke vrijheid, hoe we onze realiteit ervaren, ons geluk en levensvoldoening centraal. We bieden graag een platform waar visies gedeeld kunnen worden en waarbij bovenstaand vanuit creatieve, filosofische, wetenschappelijke, metafysische en spirituele discipline’s belicht wordt.